Планът на Най-Големият лъжец

 

Търсене на изход в посока отвън навътре, не-търсене във вярната посока отвътре-навън. Козметични мерки! Неутрализиране на външните причини, без вглеждане във вътрешната симптоматика.

Неутрализиране и борба с външния бандитизъм и тероризъм, борба с външната корупция! Неотчитане причините за тероризма, нежелание за дълбоко разглеждане проблемите на обществото.

Когато един организъм го ликуват с външни методи, той никога не може да се излекува.

Лекуването му се превръща в средство за трупане на печалби от страна на производителите на козметичните лекарства. С фармацевтика, козметични операции и антитерористични палеативни временни акции, не ще може никога да се намери истинския път за успокояване и хармонизиране на обществото.

Някой има очевидно интерес от не-намирането на този истински метод и път за излекуване на обществото.

Сегашният тероризъм е резултат от нежеланието на някои прослойки от обществото да приемат установения ред. И така, с насилие то кореспондира на Царството на насилието, което е такова, чрез методите, които използва за да държи в подчинение статуквото.

А тези, които са неудобни, много лесно биват отнасяне в графата на терористите и опасните.

С етикетите шизофреник, параноик, сектант, терорист, се държи във финно подчинение сегашното спящо общество.

Неудобните могат да бъдат преследвани, а истинските терористи, тези, които вършат терора в тишина чрез парични подкупи, истинските корумпирани елементи, никога не застават в прицела на вниманието на изпълнителната власат. Защото самата изпълнителна власт се управлява от мястото в сянка.

1. КОЗМЕТИКА И АНТИТЕРОРИЗЪМ ПЪРВАТА ЧАСТ НА СПЕКТАКЪЛА

НЕУДОБНИТЕ СЕ ПРЕСЛЕДВАТ И ИЗОЛИРАТ

Системата работи на принципа, че не допуска никакви действия, които биха я дестабилизирали, като отпуска парична маса и финансова енергия само за тези начинания, които биха я усилили.

В този смисъл, ако някой има предначертание да работи за новото, което е от бъдещето или пък не иска да работи за системата, за да я усилва, този някой няма никакъв шанс да извърши нещо. Той просто не получава финансова енергия.

В сегашната ситуация на скачени съдове, Планът, който очевидно е все пак Нещото, по което се развива светът, е илюзия да се мисли, че може нещо случайно да стане и просто така, може всеки да си върши собственото. Всеки един има право на въздействие, НО ЕДНО Е ВЪЗДЕЙСТВИЕ С АКЦИЯ ДРУГО Е ВЪЗДЕЙСТВИЕ КАТО РЕАКЦИЯ. Защото условията се задават от тези, които имат финансовата енергия. И самото действие в акция има една стойност за общия ход на събитията и друга стойност, когато е извършено прсто като реакция поради липса на друг изход.

Очертава се твърдата стъпка в която се развива движението на света. Вървим към монополизация и съсредоточаване на властта в един малък кръг, който диктува винаги под прикритието за Съюз, Съединение, Ред и подредба.

Но в това се вижда тоталитарния порядък и стил на Царството на Силата.

Докато Царството на Силата остава същото, то винаги ще ражда поредните си язви и никакви медикаменти не ще могат да предотвратят общото загиване на обществото.

ОПИТЪТ ДА СЕ ИЗЛЕКУВА БОЛНОТО ОБЩЕСТВО И СИСТЕМА НЕ ЧРЕЗ КОЗМЕТИКА И ПОВЪРХНОСТНИ - ПАЛЕАТИВНИ МЕРКИ, А ЧРЕЗ РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ ИЗ КОРЕН

Хладнокръвно преценяване на ситуацията и общия ход по който се движи човечеството.

Има начална точка, значи има и финал.

Кой е финалът! Общо тоталитарно управление под флага на Един Нов Ред с Главнокомандващ-Фюрер. Това е тоталитарен ред! В Царството на насилието! Как ще продължи човечеството, когато то се управлява по методи, които целят да го превърнат в безмисловно и тотално зависимо.

Отпускат се кредити, но всичко това с една едничка цел, да направи човека несвободен. Кредити от страна на силните на деня, за да им играеш по свирката!

Отпускат се заеми за да те направят зависим! А не ти дават възможност за работа чрез която да си един път завинаги зависим! И така, защо пък да се размислим!

Има два варианта на бъдещия човек да бъде добре материално със служене на Матрицата и получаване от нея на всички материални облаги и втори вариант, да бъде независим от Матрицата, но като не получава от нея нищо.

Да бъдеш свободен и мислещ себе си, или да се превърнеш в обслужващ лакей служител-администратор в Системата.

Свободен или зависим!

2. ВТОРА ЧАСТ НА СПЕКТАКЪЛА

Истинските проститутки и разбойници са в големите градове свързани с парите и властта!

Обикновено те са тези, които преследват някого, грижат се за уж видимия ред на нещата! Те преследват терористите!

Всъщност обаче, те са само едни кукли в ръцете на кукловодите. Господарите, елитът! Богоизбраниците! Спектакълът има и втора, има и трета част. Теза, антитеза и синтеза!

Първата част в главната роля е терористът. Във втората част играят куклите, тоест антитерористите. И накрая, всичко това води до корените на тази невероятна безсмислена пиеса. Кукловодите!

И така, теза, антитеза и синтеза наслаждавайте се на великолепната игра върху сцената вйрх, която вече не е останало свободно място от кръв и сълзи. Ще се смили ли коравото сърце на главният кукловод политкомисарят!