Информационен бюлетин за състоянието на човечеството и невероятната манипулация на която е било подложено  

Откъс от книгата Слънчева енергетика за хората от 21 век

Автор: доц. Емил Минев

                

       СКЪПИ ЧИТАТЕЛИ,

Пред Вас е, един дългогодишен, самоотвержен и научно съобразен труд. Той е отразен по подходящ начин, в настоящата книжка - Слънчевата енергетика за хората на 21 век. Тя съдържа разнообразна научна информация. Изпълнена е с множество забранени до скоро за публикуване научни тайни, истини. В нея ще намерите обособени, езотерични тайни. Те са ни дадени на нас - на хората, наготово от някъде знания за дълбоката същност на МАЙКАТА-ПРИРОДА. В тази книга, ще Ви се подскажат и тайни, за предназначението и мисията на човечеството в космически измерения. В обобщен вид ще получите разнообразна, но достоверна в научно отношение информация, за нашето Слънце, за планетата Земя, относно същността на биосферата и за човешкото развитие. За съжаление, повече от 5 хиляди години тези езотерични знания, научни тайни, недостъпни истини, прозрения и древни соларно-енергийни технологии, целенасочено и злонамерено са укривани от разумното човечество!

Това, занимателно четиво има за цел да Ви вдъхне увереност в човешките качества, достойнства и възможности за преодоляване на извънредни по своя характер, същност и проявление планетарни и космически затруднения и изпитания, които предстоят пред човечеството. В днешно време е належащо да се създадат и развият инструментите, инженерните методи, способите и най-важното соларните енергийни технологии, необходими за оцеляването на хората, на човешкото общество като цяло, в условията на икономическа криза на планетата и бъдеща геоложка колизия!

В настоящия момент, стремително се изчерпват изкопаемите енергийни ресурси в земен и в човешки мащаб! Рязко поскъпна живота!. Хората страдат от задушаването на икономиката в локално, регионално, национално и световно измерение! Продължителността на живота ни е малка, много малка. Когато човек, горе долу научи някои истини, частично опознае света и...  идва времето да умре! Дали наистина трябва да умираме много бързо? Защо древните библейски личности са живеели, реално около 1000 земни години, а ние десет пъти по-кратко? Примирили сме се с краткия си животец и умираме без дори да знаем защо! Нещо ни пречи, нещо ни забранява, някой изкуствено ни е осакатил на геномно и клетъчно-молекулярно ниво! Някога сме могли да слушаме музиката на живота. Тя е сътворена от жизнените вибрации на геномната ни ДНК (дезоксирибонуклеинова киселина, носеща информацията за нашата генетична структура, генетичен код и жизнен цикъл. Сега ние не виждаме своята енергетична аура, не чуваме божествените звуци на сътворението. Защо ? Ще се опитаме ли да разкъсаме проклятието на нашето незнание за интимната същност на човека като биология, химия, физика, геномно инженерство и космическа принадлежност? 

Ние, обаче не бива да знаем (според желанието на нещо-чуждо, на неземен хищен фактор), че древните траки беси, даки, серди, фриги,одриси и други подобни са създали орфическите общества. Тези орфически общества са съхранявали и тайните науки за същността на мирозданието, на силите в него и конкретно за хората тяхното естествено дълголетие! Нашия Орфей, според исторически сведения е бил символа на реалното физическо безсмъртие. Орфическите общества са били носители на езотеричните знания за натуралното и физическо дълголетие на човешките същества.  Съществували са древни езотерични знания, инструкции и документация за методология и технически медицински съоръжения за съживяване на хората! Там съвсем недвусмислено се говори и категорично се потвърждава реалността на човешкото безсмъртие! От останалите артефакти се разбира, че на хората са дадени, още от дълбока древност и начините за соларно-енергийно регенериране и възкресение на СОМАТА - ТЯЛОТО и едновременно с него на ДУШАТА - фината проява на движението на материята в човека!

 Древните културни траки и древните гърци (населявали Черноморския, Прикаспийския, и Средиземния морски басейни, Балканския полуостров, Мала Азия, Древен Египет и други принадлежащи региони от Евразия и Африка) са знаели за реалното физическо и геномно безсмъртие на човека! Тези знания са придобити от ежедневното им общуване със своите безсмъртни, вечно млади и жизнени богини и богове. Такива са земните и космическите богини Бендида Кибела Деметра Артемида Хера, боговете на Слънцето Хелиос Сабазий Дионис Загрей- Зевс-Хермес Трисмегист - Аполон - Хефест и други знайни и незнайни божествени названия на реални (вечно млади и дълго-живеещи) личности с планетарно значение. 

Сега, в началото на 21-я век от нашата епоха на човешки страдания, ние не знаем, че генетично ни е било отредено да живеем доста дълго около 900 1000 днешни земни години. Поради външна недоброжелателна намеса сме лишени от репликацията (повторението) на специален органичен ДНК-фактор непозволяващ разплитането и остаряването на ДНК. Този нуклеотиден фактор ни дава право на бездефектно размножаване и делене на клетките на човешките същества. В настоящия момент след 52 пъти делене на клетките ни ДНК се разплита и умира.

Това е молекулярно-геномен еквивалент на жизнения цикъл на човека. Той отговаря на максимална продължителност на човешкия живот, равна на около 70 130 години. Всъщност нашият генетичен код има устойчивост за около 470 - 550 пъти клетъчни деления. Тази геномна ДНК устойчивост отговаря на реален живот за човека от около 1000 земни години. Задаваме ли си въпроса, за молекулярната същност на реалното дълголетие на редица животни, например, при различни видове костенурки, орли, слонове, акули и др.. При подходящи жизнени и генипонични условия те достигат рекордна продължителност на живота (за диви животни без медицина, без добро хранене и т.н.) и преклонна възраст над 100 150 години! Сред нашия народ е известен изразът - живее така - като, че ли ще живее с орлите. Тази поговорка се явява и критерии за определена форма на човешко поведение. Явно има прецеденти! Те ни показват реалността на дълголетието. Дават ни доказателства за дългия физически живот. Показват ни и възможностите (на базата на научното развитие на геномиката) да живеем в границите на хилядолетие. Дават ни уникалния шанс да бъдем много дълго време жизнени, млади, знаещи и можещи като олимпийски богове! 

Заедно с генетичното и геномното, (целенасочено и недобро-желателно) депресиране на нас - на човеците, от външни неземни и хищни фактори, ние сме тормозени и физически ликвидирани. Цели 5 000 години, се опитват да ни ликвидират посредством изкуствено инспириране на катастрофални колизии (с нищо не оправдана вътре-видова борба, псевдо-биологичен, еволюционен подбор и нечовешка депресия) от социално, комунално и икономическо естество!

Основната причина за депресиращия икономически фактор е дефицита на възможности за извършване на целенасочени и градивни жизнени дейности, както и погазване на законното ни право, на нас - хората да работим съзидателно, за своето човешко благосъстояние и духовно извисяване!

В този труден момент, човешките същества трябва да намерят сили, за да преодолеят негативите и инерцията на тъмното минало. Необходимо е, людете да се отърсят от стандартните си представи за енергийни ресурси, като нефт, дърва, слама, торф, отпадна биомаса, въглища, природен въглеводороден газ и уран. Човеците трябва да знаят, че много скоро, след около половин век (при сегашния темп на потребление) основната част от достъпните изкопаеми горива свършва !

Затова, човечеството трябва да се обърне към основния източник на блага за земната биосфера, а именно изобилната слънчевата радиация. Без нея, бихме замръзнали и щяхме да се реем бездиханни - милиарди години в безкрая, като мъртви обитатели на мъртва планета..

Слънцето е формирало първичните условията за реализация на живота, като цяло върху повърхността на малкото космическо тяло - нашата Земя. По тази причина, людете трябва непрекъснато да си припомнят азбучната истина, че сме ДЕЦА НА СЛЪНЦЕТО! За Ваше сведение, в България има много интелигентни, просветени в това отношение и знаещи истината хора! Те са осъзнали качествата и силата на този фундаментален природен енергиен фактор, а именно нашето централно светило.

Независимо от лицемерната съпротива и ужасяващо жестока агресия на малка, но влиятелна обществена (мафиотска) прослойка, разумните ДЕЦА на СЛЪНЦЕТО са много по-интелигентни, устойчиви, притежават силата на осъзната си космическа мисия и имат голям шанс да оцелеят в борбата със сатанинските сили на мракобесието и тъмната страна в Космоса.

Вече е добре известно, че внедрените с генетични манипулации (и с качествена мимикрия - като маскировка) неземни хищници, сред нас - хората съставляват под 0,5 % от цялата човешка популация. Бандата на мутиралите неземни хищници се състои от самодоволни, презадоволени и изключително агресивни екземпляри. Те се считат за богоизбрана сатанинска раса, генерирана и пренесена на Земята от така известните представители на черните ангели на Вселената. Истината за тях е, че фактически са мутирали целенасочено, само екземпляри от особен, нечовешки вид от неземните рептиловидни хищници. Те произхождат от изключително агресивни представители на неземен, но невероятно хищен рептилоподен биологичен вид. Той се е внедрил в човешката популация, още преди повече от 14 000 години. Неземните хищници са използвали тежкия удар, нанесен от природните стихии върху древното разумно човечеството, след Всемирния потоп. Той е настъпил на Земята преди около 12 500 години. За него, като всемирна катастрофа има категорични, абсолютно достоверни и проверени данни! За съжаление потопът е бил толкова мощен, че е унищожил над 90% от човешката разумна формация. Тези, относително точни данни са получени по различни археоложки, палиноложки, геоложки, магнито-метрични и други научни методи за изследване.

Всемирният потоп е неизбежно следствие на цикличната промяна на орбиталните параметри на планетата ни. Както споменахме, това събитие е настъпило преди около 12 500 години. Тогава стремително се стопяват ледниците на Земята. Над 50 милиона кубически километра лед се трансформират във вода. Тя, почти изведнъж, се превръща в устремен, всемирен водопад. Придошлите ледникови водни маси, като невъобразим порой потопили и удавили наведнъж, обитавания преди хилядолетия от древната, но разумна условно кроманьонска човешка раса, континентален шелф!

Преди повече от 90 000 години, Земята е имала с около 70 кубически километра повече замръзнала вода! Тази водна маса е била втвърдена под формата на планетарни ледници. Нивото на световния океан е било на места по-ниско от сегашното с около 130 до 270 метра. Човечеството е населявало преди 70 000 години - 90 000 години, днешната акватория около бреговете на моретата и океаните ни. Това е мястото на сегашния континентален шелф.

В унисон с цикличните  изменения в  ексцентрицитета на орбитата, на прецесията и нутацията на земната ос на въртене, Земята се обърнала косо към пряката Слънчева радиация. Това планетарно явление, се е случило преди около 12 500 13 000 години, (броени назад от днешното ни време). Ледовете рязко се стопили. Нивото на Световния океан се повдигнало с повече от 100 метра. Хората били на границата на физическото си унищожение! Тогава се проявили и открито се възползвали от описаната апокалиптична, природна ситуация неземните хищници черните ангели. В тази дълбока древност те били водени от техния предводител Мардук Мердин - Мерлин - Мърдок- Мордохай-Леви илюминатът Луцифер. Тези неземни хищници спомогнали много за допълнителното унищожаване на човешката популация! За това тяхно престъпно действие и днес се намират множество древни артефакти. Те са документирани и в древногръцката митология. Описани са от древните гърци и траките, като лукавите и кръвожадни сподвижници на Хадес емпузите. Древните гърци, древните шумери и египтяни, древните индуси и китайци, прастарите скити, келти, прабългари, наскани, олмеки, толтеки, айни и други народи ги представят като ужасяващи демони. Те са необичайни и страшни, както по външен вид, така и по агресивно поведение мутантни същества. Изобразени са като митични чудовища - потресаващ синтез от полу-хоминоиди и полу-змии. Те имат и (биологично вграден в опашката им) живачно-йонен - левитационен агрегат. Описани са в древногръцката митология, като кръвопиещи и невъобразимо жестоки демони. Намерени са техни останки. Останали са за тях и дори, като артефакти - статуи на демони-човекоядци. Изобразени са човешки торс, движещ се върху магарешки задни крака. Емпузите имат остри рога на челото, остри зъби, много особена и дълга, змийска опашка. Притежават и други сатанински, дяволски и таласъмски атрибути! Древните гърци ги единтифицират, като нощни агресивни и човекоядни демони на Хадес - емпузи. Те летели с помощта на спирално навитата си опашка. В последната им съставна част (специалната опашка) се съдържат клетъчно активизирани живачни йони. Интимната същност на левитационния процес при емпузите е трансформирането на  йонните потенциални - клетъчни градиенти в реактивни тягови импулси. Те са с определен и насочен вектор на тягата. Устройството им е аналогично на микро-ракетен двигател. Той обаче е толкова миниатюрен, че е част от отделните биологични клетки в организма на емпузите. Вместо маса на отделна реактивна струя се излъчва остатъчна електромагнитна енергия. В този процес, живачните йони са прехвърляни електро-кинетично, последователно - през специални полу-биологичен тип клеткови мембрани и йонни канали. Това е левитационната система на древните неземни хищни видове-емпузите. Тя им е служила за придвижване в пространството и в открития космос (при наличие на гравитация от земен тип). В нея се генерира насочен йонен, живачен реактивен поток. Този псевдо ракетен, йонен двигател има устройство аналогично на комбинация от йонна топлина тръба и от МХД - генератор МХД двигател. Вместо кондензирана материя (реактивна струя), при него се излъчва остатъчна светлинна (видима) енергия. Излъчват се и други видове електромагнитни лъчения, основно от микровълновия диапазон.

В резултат на този сложен живачно-йонен и клетъчно-канален преносен процес се създават реактивни импулси за левитиране и летене на емпузите. Артефактите показват, че са имали и малки крила за регулиране на полетите в земната тропосфера. Атмосферата около тях се насищала с токсични изпарения за хората. При летене, емпузите илюминати светят. Те  излъчват електромагнитната остатъчна енергия, следствие на изработването на реактивната тяга, от червените си - светещи и страшни очи!.

(За справка вижте посочената литература. Подробна информация се съдържа, например в Старогръцки легенди и митове от Н. А. КУН, превод на Н.Мънков и доцент д-р А.Г. Бокшанин - стр. 28. Авторът цитира древни текстове от (Теогония на Хезиод, Превращения -15 книги,  Метаморфози, Балади-послания на Овидий, Описание на Елада от Павзаний, Сравнителни животописи на Плутарх, Работа и дни и теогония на Хезиод, Драми на Есхил и Драми на Софокъл). Там на много места се споменава:

- Царството на неумолимия Хадес е изпълнено с мрак и ужас. Там броди в тъмата, ужасният призрак Емпуза, с магарешки крака, огнено червени, и светещи в тъмното очи и навита на пръстени опашка. Той, след като подмами в нощната тъмнина с хитрост и лукавство наивните хора и ги отведе на някое усамотено място, изпива всичката им кръв и лакомо изяжда техните, още треперещи тела..). В древно-индийската митология е изобразен, като царя на змиите Такшака, който впоследствие,  дълбоко под земята бил закован с прочутата неръждясваща Желязна колона в Дели 3 .

Тези неземни хищници, са изобразени, най-детайлно в християнските писания. Има ги в келтските митове, в индуската, японската и китайската митология, и т.н. По-късно в епохата на Средновековието, са известни като сатанински изчадия демони, дяволи, таласъми, върколаци, тролове, салтири, сайтиири, салтиери, салтиели, мордохайци-мардуци, мердинци, мерлинци, лефити, лефиатани, левитани, караконджули, вампири, серфади, серфадими и т.н.. Тези сатанински изчадия се идентифицират като светещи в тъмното - илюминати-лефити- полузмии. Известно е, че неземните хищни биологични видове емпузите имат изключително добре развити  мимикриционни качества!

Те имат склонност да се прикриват и да се смесват по всички възможни биологически, генетични и геномни способи с човешката популация. Те са виновни за човешките несгоди. Причина са за всички големи и световни  войни,  водени през изминалите 5 000 години!

Конкретно, са виновни и за пропадането на нашата България. Те ни въвличат по времето на цар Иван Александър - владетел на българската средновековна държава в братоубийствена война с нашите средновековни потомци - тюрките. Тяхна е вината за петстотингодишното робство на българите. Виновни са за неистовите жестокости по времето на Великата френска революция. Носят основната вина за масовите кланета и братоубийствени войни в Русия, в Украйна и за човешките страдания в Сибир. Те организират преврата на Оливер Кромуел в Стара Англия и са отговорни за избиването на милиони индианци в Северна и Южна Америка. Те действат задкулисно, лукаво, подло, прикрито. Умеят изключително успешно да създават сплетни и интриги и да настройват хората един срещу друг в братоубийствени свади. Виновни са за Първата и Втората световна война в новото време. На тяхната съвест тежат страданията, мъките и  смъртта на стотици милиони човешки същества. В днешно време, отново се наблюдават в някои части на света, например, в Пуерто-Рико, района на Пуерто Аресибо и Лагуна Картахена) и се засичат така наречените дребни демони чупакабрас, имащи червени - огнени очи. Известно е, че те не са емпузи. Чупакабрас са така да се каже техни домашни любимци, като нашите котенца и кученца например 50.

В тази книга са описани знанията и тайните технологични възможности, а също така и силите на древните люде, които сътворили НОЕВИТЕ КОВЧЕЗИ. Тези разумни представители на човешката раса спасили човечеството с помощта на Слънчевата енергия.

Сега, знаещите и можещи хора са готови да построят отново слънчевия  Ноев ковчег, като преустроят икономиката ни според законите на СЛЪНЧЕВО ВЪГЛЕВОДОРОДНАТА ЕНЕРГЕТИКА.

Уведомяваме любознателните си читатели, че съществува група от български учени и военни специалисти, насочили своите усилия към усвояване на слънчевата енергия за удовлетворяване на човешките потребности. Те са обединени в сдружение. То включва и Фондация Слънчева енергетика, БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ, СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ Климент Охридски и ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ. Тази група участваше в състава на научните отдели на българския военно-промишлен комплекс - ВПК) в дейностите на специалните институти към Българската Военна академия и Българското Министерство на отбраната (М.О.).