КЪМ БЪЛГАРСКИЯ ЧИТАТЕЛ

25-ят кадър и естрадно еротичните шоу предавания

Добавка Боби турбото, БиТиВи в каква посока се движи!

 

Електромагнитно и биологично въздействие върху съвременния човек. Тихите звуци, тихото оръжие, безшумната -- "домашна война". Има ли такова нещо сред съвременните майнд контрол технологии*?

Тема: Електромагнитни вълнови въздействия. Биологични въздействия на база електромагнитни вълни от нискочестотния спектър.

Въздействия върху основните програми, заложени в човека -- продължение на рода, себеобезпечаване и самосъхранение.

1. Излъчване на образи, които стимулират сексуалния център на човека (битката на Армагедон в хипоталамуса). Създаване на мощен слой сексуални и други психологически установки, който -- чрез определено стимулиране -- създава повишена ниво на сексуални желания сред масата от хора.

2. Биостимулиране чрез съставки в храните, водещи до повишено потребление и сексуално желание.

3. Постоянно облъчване на населението чрез медиите със страхови и стресови ситуации.

4. Постоянно поддържане на консуматорска атмосфера и стимулиране на инстинкта за натрупване и себеобезпечаване -- себеосигуряване за в бъдеще.

5. Поддържане на постоянна атмосфера на зависимост от лекарствени изкуствени синтетични препарати и от целенасочено неработеща система за здравно осигуряване.

 Секс злоупотреби, апетити и желания, стрес, болести и лекарства -- биологичното оръжие на база заложените в човека три основни програми.

Постоянното електромагнитно облъчване -- клетъчни телефони, мощни излъчватели на нискочестотни вълни е ВМЕШАТЕЛСТВО! Да, така е!

Какво е всъщност същността на тези вълни? Каква е модулацията им? Това е въпросът!

Факти: установено е, че мозъкът реагира на електроматнитни честоти, натрапвани му отвън и намиращи се в определен честотен обхват.

Проектът HAARP в Аляска -- използват се радиовълни в мегахерцовия обхват за възбуждане на Шумановите вълни. От радиотехниката се знае, че носещата честота на предавателя служи като носеща вълна, върху която се нанася същинската информация -- модулация.

Каква е сегашната модулация?!

Образи или картини, или всичко онова, което трябва да бъде подсъзнателно внушено в името на рекламата, консумацията или съответния план на Новия световне ред -- тоест, глобализацията!

Земята в момента повдига собствените си Шуманови вълни: тя реагира на погрешната човешка дейност като повдига собствения си интензитет на Шумановите вълни. Но чрез това и човекът увеличава собствената си способност за разширяване на съзнанието.

Модулацията би могла да включва всичко онова, което насочва преднамерено вниманието на човека в дадена точка с цел да го отклони от посоката на съзидателен труд и нормално лично увеличаване на интензитета на собствената честота в съзвучие с естествения процес на повишаване честотите на земята.

Излъчване на сексуални образи, което впрочем се прави непряко чрез милиардите видеокасети и филми, които се въртят в ефира. Замърсявайки го, те вече натоварват съзнанието на зрителя, като снижават общата енергийна честота. (Пример: видеоклиповете с образи на атрибути на сексапил, просперитет!)

Океан от сексуални образи! Астралният океан!

Но всъщност, ето и въпросът, който рано или късно се очертава в съзнанието: Кои образи и мисли, въртящи се в главата ми, всъщност са мои?

Чии са тези желания -- мои ли са? "Да опитам", но какво всъщност -- ми втълпява това предаване?Това мое желание ли е или е внушено отвън?

Управлява ли се "астралният океан от образи" от някого чрез т. нар. модулация?

Защо развлекателната индустрия в момента просперира? Какъв е този неистов стремеж към "удоволстване" и в това ли е смисълът на човешкия живот?

А може би отдолу се намират изкусно заложените от някого фалшиви установки? Трябва ли наистина животът да се изживее в непрекъснато консучмиране на материалните блага? Като вземаш, а не като даваш!

Най-новото оръжие -- електромагнитните честоти, натоварени с образи (биха могли да се предават също мисловни установки, мисли, както и отделни команди) стимулират консуматорските биопрограми в човека -- себезадоволяване, нужда от подслон, храна и удобства, както и програмата за продължение на рода, тоест, сексуалната потребност на индивида.

Откъде, всъщност, произтича повишената сексуална активност у населението, след като за самото продължение на рода е необходима съвсем малка подобна активност? От стремежа към удоволствие и свръхнатоварването на центъра на удоволствието в хипоталамуса! Армагедон! Невидимият хълм!

Консуматорските и сексуални програми, модулирани в електроматнитни честоти, естествено могат да бъдат идентифицирани по същия метод, по който се извършва забраненото и засекретено модулиране, т.е. чрез демодулиране. Но за да се направи това, необходимо е първо обществото да е узряло за сериозността на проблема! В противен случай нискокачествени ТВ предавания като "Нощен магазин", сполучливо окупирали нишата на естествената нужда от разнообразие на вълната, ще продължават невъзмутимо да излъчват своите елементарни облъчвателни клипове в стил Опитай!За да видиш може би какво ще се случи! И когато никой не забелязва, че само едно опитване вече води до начало на цяла една магистрала от фалшиви установки в психиката, тогава се изчаква. А какво! За да узрее проблема, и да се прояви язвата от тези фалшиви установки. И да се разбере най-сетне, че цялата мрежа от понятия -- лъжливи установки -- води младия човек право към пропастта и до затъване в Коловоза! Коловоз, който води в невярната посока! Превръщането на човека в роб! В същество с разумна, високо логична конструкция, но без сърце и душа!

Модулацията на някои ТВ предавания, например Нощен магазин, е аналогична по форма на модулацията на доскоро засекретения висок проект в Аляска. Еднакъв е използвания метод. Само където в единия случай се работи с чалга или "Червена шапчица", а в другия -- с прецизирани реални високи технологии и мощни сателитни излъчватели.

И така, насреща си имаме носеща честота и излъчвателна способност. А важното е какво ще бъде съдържанието. В началото то може да бъде просто шум, който изнервя. После то може да се превърне в сладка отрова -- наркотик, без който зрителят или потребителят не би могъл да издържи и бясно да се старае да осъществи контакт по компютъра или телевизора за да получи съответната порция ендорфини в резултат на гледането на съответния клип.

Наркотичните клипове, това е свръхновото изобретение на някои майстори на майнд-контрола. И ако обществото не постави своевременно забрана върху тези аспекти на медийната излъчвателна политика, както и върху всякакви военни проекти, то рано или късно земята ще започне да включва своите защитни механизми против нарушаването на естествените програми, заложени в човека.

Свръхексплоатацията на сексуалния и консумативен център, на чувствата за необходимост от секс и храна, води до свръхвисоки отклонения в човешките взаимоотношения. Като се прибавят и разместените ценности на взаимоотношенията между половете и подмяна на техните места, създадените гей и хомо общества, това вече тотално нарушава баланса в природата.

В работата по изследване на манипулационните възможности с енергиите, не се отчита наличието на една по-висока форма на енергия, фината същестност на човека, заложена във всеки един индивид като малка искра. Тази способност за притежание на искра заедно с предначертание, вложено в нея, очевидно никак не се отчита от т.нар. майстори на електроматнитни манипулации.

Хората с развита духовна тъкан са защитени от тази манипулация поради невъзможността да се атакува високото равнище на духовната им честота чрез опити за нискочестотно въздействие. Излъчвателят с модулираната вече програма въздейства само при нискочестотен излъчвателен спектър. Там се прави опита за оказване на влияние.

Очевидно блокирането на пътя на развитие на съзнанието в посока към вярата, намира своя корелат в препречване пътя на човека-разум в посока към човека с духовна тъкан. И когато човекът-разум остане отделен от своя Създател, без връзка на потенциално заложената в него искра със Създателя й, тогава тази искра, подложена на външните нискочестотни влияния, започва да мъждука. В този смисъл там, където връзката между духовната тъкан и Създателя посредством Святия дух съществува, там опасност за прекъсване и оказване на влияние няма. Но там, където връзката е прекъсната, тогава може да се получи това оказване на въздействие, водещо до загубване на душата.

В този смисъл подобни информации като публикувания документ и някои предупреждения, биха могли да изиграят изключително полезна роля. Отговорност носи този, който вижда своите събратя да вървят към пропастта, а не им казва, стоейки и очаквайки те да се усетят или пък изрично да го попитат за правия пътя. Езекиил в Глава 33 е много ясен и недвусмислен. Всеки един от нас е читател и също така участник в един грандиозен спектакъл и от всеки от нас зависи изходът на този спектакъл, както и времето на отсрочката за неговото окончателно разгръщане върху сцената -- битката на Армагедон.