КАКВО РАЗБИРАМЕ ОТ ИКОНОМИКА

Повече от век светът изживява период на бърз икономически растеж и при все това половината от населението на планетата живее в относителна или абсолютна бедност. Около един милиард живеят в пълна бедност, определението за която е “условия на живот, характеризиращи се с такова недохранване, неграмотност и заболеваемост, които са извън всяко приемливо определение за приличен живот.”

Заблудата от растежа “капка по капка” – най-великата икономическа заблуда!

Съществува убеждението, че ако се позволи на богатите да експлоатират и да стават все по-богати, така на върха ще се натрупат пари, които “капка по капка” ще отиват в надници и услуги, за да се осигури прихода на онези, които се намират по-долу в икономическата скала. Същото оправдание се прилага и за държавите. Ако богатите стават все по-богати, те ще осигуряват работа за бедните и парите бавно ще потекат към малките домакинства. Ако богатите държави стават все по-богати, те ще търгуват с бедните държави и парите бавно ще потекат към тях.

Проблемът е, че това не действа, и банкерите го знаят добро. Не се и предполага да действа. Повече от парите остават в близост до върха на пирамидата защото колкото по-близо сте до върха, толкова повече ви плащат. Онези на дъното, трябва да преживяват с остатъците, които падат от масата на богаташа.

Все още има продажни журналисти и икономисти, които ще се опитват да задържат и оправдаят всичко това, което е факт, само защото те егоистично вярват, че лично за тях, това е най-доброто и поради това затварят умовете си за променящото се съзнание.

Глобализираната икономика е една безсмислица!

Всеки нормален и обикновен икономист знае за силата на местното производство и разпространение. Тогава в чий интерес се извършва глобализацията в икономиката!

В интерес на шепа тесногръди сервилни адвокати и юристи, които в целия си живот са били послушни слуги на силните на деня, срещу което са получавали своите адвокатски хонорари.

БАРТЕРНАТА СИСТЕМА КАТО ИЗХОД

Система за осигуряване на работни места и местна търговияВЪЗМОЖНА.

Преодоляване ограниченията на търговията – ТОВА Е ИЗХОД.

Излизане от СистематаИЗХОД

Системата не може повече да се грижи за вас – БЕЗСПОРЕН ФАКТ.

Какво да се прави?

Измислете валута. Името няма значение, защото тя всъщност не съществува материално. Това са просто въображаеми единици за обмен. Когато се присъедините към група от “Системата за осигуряване на работни места и местна търговия”, получавате списък на всички умения и приноси, предлагани от другите членове. Съставяте списък на всички неща, които можете да правите. Може да е всичко – от гледане на бебета до поправяне на къщи. Ако се нуждаете от нещо, което член на групата може да осигури, свързвате се с него и се договаряте за цената във вашата валута. Да кажем, че се свържете с автомонтьор от групата и се договаряте за цена от 50 лъва (името на въображаемата валута), за поправка на колата ви. Когато работата е свършена звъните на координатора на групата и казвате: Впишете 50 лъва в сметката на еди кой си и впишете като дълг същата сума в моята сметка. Така автомонтьорът вече разполага с 50 единици за закупуване на вашите усилия или нечии други от групата – примерно детето му иска да учи английски или например да си купи килограм домати и пуловер. Никакви пари не са сменили собственика си, но колата ви е поправена, а механикът ще направи вноска за всички услуги от които може да се нуждае. Може да се наложи да се изхарчат някакви пари за закупуване на някои свещи или части за мотора, но в някои групи би могло магазините да предлагат храни и стоки в замяна на определени стоки – бартер.

Местни кооперативи и компании, притежавани от общността на дистрибуторите на храни. Хранителните кооперативи събират от местните фермери и производители храните и ги разпространяват в местните магазини и пазари.

Наред с бартерните сделки, може да се борави с местна валута и ще се разработят местни банки, които да насочват парите към местната икономика. Тези банки не трябва да правят от парите пари.

А само да покриват разходите. Ако ще правим промени, за да гарантираме, че икономиката служи на хората, трябва да се сложи край на системата да се правят пари от пари.

Трябва да спрем да изписваме цифри на компютърния екран и после да начисляваме лихва върху заетите пари, които не съществуват, ако искаме контролът да спре.

Когато банките започнат да губят своите клиенти, даже и при най-висок лихвен процент, те скоро ще бъдат обречени. Невнасянето на пари в тях срещу лихва би спомогнало изключително за преодоляване системата на тоталитарен контрол.

Парите трябва да бъдат форма на размяна и измерение на производството и труда,
а не средство за спекулативно забогатяване.

Тези нрави са превърнали глобалната икономика в гигантско казино с нагласени карти в интерес на малцинството. Един безотговорен елит, от търтеи, бездарници.

Докога ще храним тези търтеи?!

БАРТЕРНАТА СИСТЕМА E ИЗХОД

Местна бартерна система, никакви банки и спестовни каси; вложенията се изтеглят и задвижват.