Welcome

Окръжно послание на Светия Синод на Църквата на Елада по повод числото 666 и електронните карти, № 2626 от 7.04.1997

(Откъс от книгата “Електронните карти и печатът на Антихриста”)

До благочестивия гръцки народ!

Възлюблени в Господа наши чеда! Да бъде с вас благодатта на Господа Бога Вседържателя!

Светият Синод на Еладската църква, обезпокоен от това, че в последно време тъй много се пише, говори и върши по повод проблемите, свързани с Шенгенското споразумение и с гласуването на приемане закона “За защита на гражданите от събирането и обработката на данни от личен характер”, проучи тези проблеми, ръководейки се от думите на Господа и Спасителя Иисуса Христа “въздайте кесаревото кесарю и Божието – Богу”, и съобщава на своите чеда следните свои изводи:

  1. Въздавайки “кесаревото кесарю”, Светият Синод, както и всеки благоразумен християнин, признава, че въпросите на външната политика и вътрешната сигурност, целта на които е благосъстоянието на народа в неговия земен живот, се регулират от държавната власт, която е отговорна пред народа и е длъжна да се бори за неговите свободи, права и процъфтяване.
  2. Обаче Светият Синод, както и всеки гражданин на Гърция, има по Конституция право да следи за точното спазване на предоставените от конституцията права на личността и колектива. Съответно Светият Синод, знаейки достоверно, че всички понятия по дадения предмет са неопределени (например терминът “електронна обработка на информацията”), не може да премълчи всички неразбираеми аспекти на този проблем и се обръща към правителството и като цяло към ръководството на нашата страна – те да вземат под внимание, в рамките на своята компетентност и отговорност всички разяснения, направени във връзка с разглежданата тема. И заедно с това, те са длъжни да проявят грижа за възможно най-добрата защита на личността от електронната “обработка на данните от личен характер”, с предвидените от Конституцията мерки при подготовката на законопроекта и да внесат необходимите поправки, за да подобри поставения на гласуване закон.
  3. Освен това Светият Синод иска да отбележи, че във връзка с Шенгенското споразумение и съответния закон, отново става навременна темата за антихриста и неговия печат, за която ни разказва книгата “Откровение”. Тъй като тази тема има пряко отношение към въпросите на християнската вяра и спасението на човека, Светият Синод смята, че е в правото си да изрази своето мнение по всички аспекти на тази тема, въздавайки “Божието – Богу”.

Със съжаление отбелязваме, че прогресът на цивилизацията в областта на приложението на електронни устройства е свързан с числото 666, което се използва като главно кодово число в съответната технология. ТОВА ЧИСЛО ЯСНО СЕ ПОСОЧВА В БИБЛИЯТА КАТО ЧИСЛО НА АНТИХРИСТА. По повод на това число е написано и казано много.

Нашата Църква признава, че Христовият печат не е някакъв външен символ, който може да се нанесе насилствено или чрез тиранство, но това е благодатта на Светия Дух, която чрез Светите Тайнства на Кръщение и Миропомазване освещава човека и го прави “син Божий”, и затова Тайнствата особено Миропомазването се наричат “печат Христов”.

“Наистина, просвещението от Духа, е един печат” – казва Свети Симеон Нови Богослов.

И този, който има и пази Христовия печат, е Син Божий. И няма такъв вид печат, налаган насилствено и чрез тиранство, който би лишил от сила Христовия печат.

По такъв начин, печатът на антихриста, за който повествува Откровението – това не е някакъв външен символ, който може да се наложи чрез насилие, въпреки желанието и против волята на личността. Но това е доброволно отсичане на личността от благодатния живот на Светия Дух с доброволно отричане от вярата в това, че Иисус Христос е син Божий и Спасител на Света.

Числото 666, както е явно от Откровението, това е безусловно числото на антихриста. И следователно християнинът не може да бъде безразличен към това, че същото число преднамерено и систематично се въвежда в неговия живот и заедно с това – в живота на целия гръцки народ, който почти изцяло е християнски и православен, независимо от това, доколко живее чрез вярата всяка личност!