ЕЭЕКИИЛ, Глава 33, 1-6

 

И Господнето Слово дойде към мен и рече: 2. Сине човешки, говори на людете си и кажи им: Когато нанеса меча върху някоя земя, и людете на оная земя вземат някой човек помежду си и го поставят за страж, 3. И той, като види, че меча иде върху земята, затръби и предупреди людете, 4. Тогава, ако мечът дойде и постигне някого, който чуе гласа на тръбата, а не се пази, кръвта му ще бъде на главата му. 5. Той е чул гласа на тръбата, а не се е свестил, кръвта му ще бъде върху него; когато, ако беше се свестил, той би избавил живота си. 6. Но ако види стражът, че меча иде и не затръби, и людете не се свестят, и мечът дойде и постигне някого от тях, той наистина биде постигнат поради беззаконието си, но кръвта му ще изискам от ръката на стража.

home_load.gif (1896 bytes)