Здравейте приятели !

Изпращаме ви полезна информация за изключително вредното Генно
Инженерство.
Предупреждавайте вашите приятели и селскостопанските производители да не
купуват семена от МОНСАНТО и др. посочени в материала (Ген.Инж.) фирми,
както и от нашия БИОТЕХНОЛОГИЧЕН ИНСТИТУТ в Костинброд, който работи за
Монсанто,САЩ, Белгийски и Френски Корпорации за генно-манипулирани продукти
(БИОЛОГИЧНОТО ОРЪЖИЕ НА СВЕТОВНАТА МАФИЯ), водещи до:

- увреждане на Генетичния Код на човека,(ограничаване на потенциала му)
- израждания и малформации при раждане,
- предракови образования в стомаха и др. части на тялото,
- увеличен черен дроб,
- алергии,
- нарушаване на невронните връзки в мозъка,
- намалява имунната защита,
- поява на нови вируси и болести,
- намалява живота на човека.
Също така, в някой дъвки (winterfresh, Orbit), степовете и други напитки
(диетична Кока Кола) и храни се използва заместител на захарта АСПАРТАМ
(Нутрасуит), който e доказано вреден при редовна употреба се натрупва в
мозъка и води до множествена склероза дори при малки деца!

ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ е забранил вноса на Ген. Инж. Храна на своя територия!

Само България, Албания, Румъния, Македония и Турция нямат закони забраняващи
вноса на Ген.Инж. храни!
Монсанто е осъдено в Холандия и Индия!

В лекарствата, глюкозата и кръвната плазма на Англия,Франция, САЩ, Белгия и
др. също има Ген.Инж. продукти!

Купувайте Български и Египетски ориз и соя!
НЕ КУПУВАЙТЕ Пуканки внос от САЩ и Аржентина !(в София са такива)

В Кока-Колата се съдържа шрот от Ген.Инж. царевица!
В България е засята 20 000 декара Ген.Инж. царевица и слънчоглед!

Спрете генните манипулации!
За опасностите от генното инженерство
Не е правилно да се исползва технология, която може непредвидено да
предизвика проблеми за здравето. Не е правилно да се исползоват технологии,
които могат да окажат необратимо въздействие на околната среда.Не е правилно
хората и околната среда да се излагат дори и на най-малките опасности,
трябва да отчетем и това, че в съвременната епоха хранителните продукти
променени с помощта на Генните манипулации, не представляват никаква
ценност за потребителите. Не правилно е да се оправдава използването на
опасни днес технологии, обосновавайки се с това, че тази технология може да
даде полезни продукти в бъдеще.
Затова организацията "Лекари и учени против генетически модифицираните
хранителни продукти" се обявява за Световен Мораториум на пускането в
околната Среда на генно променени организми и исползването на генно
променени хранителни продукти, докато не бъде натрупано достатъчно знание,
за да може да се направи заключение за оправдаване на прилагането на тази
технология и нейната безвредност за здравето и околната среда. Съществува
сериозно основание да се предполага, че продуктите на генните технологии
представляват сериозна опасност. Нито един ГМ хранителен продукт не е бил
качествено проверен за да се определи със сигурност неговата безвредност.
Ето защо те трябва незабавно да бъдат премахнати от пазарите.Докато тяхното
производство и продажба не се регламентира, трябва да се организира
маркировката на всич-ки хранителни продукти, ко-ито съдържат вещества,
модифицирани с помоща на генното инженерство.

Научни факти за опасностите от генното инженерство

1. Генното инженерство се отличава коренно от традиционното създаване на
нови сортове и породи. Искуственото добавяне на чужди гени нарушава
генетическия самоконтрол на клетката. Манипулираните гени коренно се
отличават от комбинираните женски и мъжки хромозоми, които се получават при
естестве-ните кръстоски.
2. В настояще време генното инженерство не е в состояниe да управлява
вкарването на новия ген. Технически процеса е несъвършен.Затова е
невъзможно да се предвиди мястото, къ-дето ще попадне добавения ген и
ефекта от него.
3. В резултат на изкуственото добавяне на чужд ген, могат непредвидено да се
образуват опасни вещества (токсични, алергени или други вредни за здравето
вещества).
4. Не съществува съвършено надежден метод за проверка на безвредност! Повече
от 10% от сериозните странични ефекти на новите лекарства не могат да се
проявят при обикновенните тестове за безвредност. При новите, генно
променени хранителни продукти, нараства риска да останат незабелязании
опасните ефекти, в много по-голяма степен, отколкото при лекарствата.
5. Съществуващите днес изисквания за проверка на безвредност са крайно
недостатъчни. Те позволяват да се исползват крайно нечувствителни методи за
проверка на безвредност и в много кратки срокове.Затова, опасни за здравето
хранителни продукти достигат до пазара незабелязано.
6. Създадените до настоящия момент хранителни продукти, с помощта на генното
инженерство, нямат никаква значителна ценност за човечеството. Тези продукти
удовлетворяват само търговските интереси.
7. Знанията за въздействето върху околната среда на Генно Модифицирани
организми, внесени от вън, са съвершенно недостатъчни. Все още не е
доказано, че с помощта на генните манипулации не се оказва вредно въздействие
върху околната среда. Еколозите изказват сериозни опасения за различни
потенциални, непоправими замърсявания на околната среда. Например, има много
възможности за неконтролируемо разпространение на потенциално опасни гени,
използвани в генното инженерство, в това число и предаването на гени на
бактерии и вируси. Усложненията, предизвикани в околната среда, е
невозможно да бъдат поправени, така както вкараните веднъж гени не е
възможно да се вземат обратно.
8. Могат да възникнат нови, опасни вируси. Экспериментално е доказано, че
вкараните в гена вируси могат да се съединят с гените на вирусни инфекции
(така наречената рекомбинация). Такива нови вируси могат бъдат по агресивни,
от предишните. Вирусите могат да станат също така по широко-спектърни.
Например, вирусите на растениата могат да станат вредни, за полезните
насекоми, животни, а също и хора.
9.Знаниата за наследственното вещество в ДНК са много не-пълни.Известни са
само 3% от функционирането на ДНК, рисковано е да се манипулират сложни
системи, знанията за които са непълни. Обширния опит в областта на
Биологята, Екологията и Медицината показват, че това може да предизвика
сериозни и непредсказуеми проблеми и разстройства
10. Генното Инжинерство не може да реши проблемите с глада в
света.Твърденията, че Генното Инжинерство може да реши проблемите с глада в
света, се явяват Научно необоснован МИТ !
Подробна информаця за научните факти, можете да намерите в интернет на
адрес: http://www.psrast.org/decl.htm#scifacts
Декларация врачей и ученных против генной инженерии
Организация "Врачи и Учёные Против Генетически Модифицированных Продуктов
питания"
ГМ-продукты в США останутся "засекреченными" - Постановление о
необязательной маркировке генетически модифицированных продуктов
Генетически-модифицированный картофель негативно влияет на почвеные
бактерии
Экологи борются за чистоту продуктов питания и маркировку ГМ-продуктов
питания
Почему нам следует избегать сою?
Раскрыт правительственный обман относительно продукции генной инженерии
Монстр меняет свое название - Компания "Монсанто" будет называться
"Фармация"
Коктейль из токсинов присутствует в каждом из нас
Торговые концерны в США отказываются от генетически измененных продуктов
Запрет генной инженерии в Португалии и Южной Африке
Выступлние доктора Джона Хэгелина в Вашингтоне
Tpaнcгeнныe тexнoлoгии -- "Mirror Weekly"
Пища Франкенштейна - Обсуждение генетической пищи в Великобритании
Укрощение огородного джина - газета "Голос Украины"
Интервью с доктором Джоном Фейганом
Чарльз, принц Уэлльский, против генетически смоделированной пищи
o Вэб-сайт пpинца Чаpльза http://www.PrinceOfWales.Gov.UK/forum/ (на
английском)
o Принц Чарльз бросает вызов примьер-министру Блэру
o Королевская поддержка отказу от генетической пищи
o Принц говорит о генетически смоделированных продуктах питания
o Принц Чарльз призывает к немедленному бойкоту пищи с генными изменениями
Джордж Уолд о генной инженерии
Пища для зомби
Медицинский журнал Великобритании "Ланцет", том 352, No. 9125
О генных продуктах на Ежегодной конференции Партии Природного Закона
Великобритании
"РосБизнесКонсалтинг" о трансгенных продутах
http://news.battery.ru/dossier/transgene
Статья Анны Хмелевской "Модифицированный кусок хлеба" -
http://www.fearandloathing.vrn.ru/raznoe/2000_08_04.shtml
Всемирная организация Гринпис против генной инженерии -
http://www.GreenPeace.org/~GenEng/ (на английском)
Список сайтов о генной инженерии

Foods which may be genetically engineered or contain genetically engineered
ingredients Amylase is used in making bread, flour, whole wheat flour,
cereals, starch, glucose syrup, cider, wine, beer etc. Baking powder -
additives in processing Bread - soy in Canola Oil Catalase is used in
making soft drinks, egg albumen, liquid whey Cereals - soy in Chymosin
(rennet) Corn Products Corn Starch Corn Syrup Food Supplements -
yeast in Fruit juices may be processed with genetically engineered
products Glucose Syrup Ice Cream - soy in etc. Lactase Maize Pasta
- soy in Potatoes Rennet Soft Drinks - corn syrup Soybeans Soy
Products like soy sauce, burgers, frankfurters, powders etc. Squash Tofu
Tomatoes Yeast Sugar

Хранителни продукти, които съдържат генно-манипулирани
съставки
Амилаза исползва се при приготвяне на хляб, брашно, тестени варива,
нишесте
Глюкозен сироп, вино, бира и т.н.
Набухватели (хлебно брашно) - добавки
Хляб - съдържащ соя
Масло Коноли
Катализа исползва се при производство на меки напитки, яичен прах,
производни
Зърнени продукти(брашно) - съдържащи соя
Химозин
Царевични продукти - пръчици, нишесте...
Ронена царевица, Пуканки
Царевичен сироп
Хранителни добавки - содержащи дрожди
Плодови сокове приготвени от генно-модифицирани плодове
Сироп от глюкоза Сладолед- содержащ соя, сироп от глюкоза
Лактаза
Царевица(сироп)
Макарони (спагети,тестени) - содержащи сою
Картофи
Ябълка - Ренета
Леки напитки - съдържащи глюкозов сироп
Соеви семена
Соеви продукти, като соев сос, соев хамбургер, соево месо (колбаси), соево
брашно и т.н.
Газирани Плодови напитки
Тофу
Домати
Дрожди (закваска)
Захар

Genetically engineered pro-duce being field tested (will be on the market
soon) Barley Broccoli Cabbage Carrots Chicory Cranberries
Creeping Bentgrass Eggplant Gladiolus Grapes Lettuce Peas
Peppers Raspberries Strawberries Sugar Cane Sweet Gum Watermelon
Wheat
Генетично изменени продукти, тествани в полеви условия (ще се появят на
пазара в
най- близко време)
Ечемик Брокколи Зеле Морков Цикория Червена боровинка Полевица
белая Патладжан Гладиола Грозде Салата Грах Чушки Малина
Ягода Сахарный тростник Дъвка Дини Пшеница

Partial list of companies involved in genetic engineering -
Непълен списък на компаниите, разпространяващи генно инженерство:

Agritope Ecogen Plant
Genetic Systems DNA Plant Tech
Asgrow Hoechst/AgrEvo Research Seeds
Dupont
Calgene Monsanto Rhone
Merieux Novartis
Ciba-Geigy Mycogen Rhone Poulenc
Petro Seed
DeKalb Northrup King Sandoz.
Zeneca