БОЛЕСТТА “МАМОНИЗЪМ

МАМОНИЗМЪТ КАТО ЯВЛЕНИЕ И НЕГОВОТО ЛЕЧЕНИЕ

 

Предговор

 

“Великолепните” предавания по телевизията “Руска рулетка”, “Стани богат” и  ушите на водещите

 

УШИТЕ НА МАМОНА – КАКВИ СА?

Вижте ушите на водещите тези предавания!

Няма как! – Човек не може да скрие ушите си, още повече, когато му е гола главата!

 

НАЙ-НОВИЯТ ХИТ в лицето на разпространения Ню Ейдж мит за:

“ДВЕТЕ СТРАНИ НА НОЖА И КОЙ КАК ГО ИЗПОЛЗВА”, че парите били:

“СВЕЩЕНА ЕНЕРГИЯ”

И даже и абсурдното понятие, от което биха подскочили даоските майстори.

“ДАО НА ПАРИТЕ”!

Такова “Дао” наистина не е Дао!

И така, приятели!

“ДОКОГА ЩЕ СЕ ЛАЖЕМ И МАЖЕМ ПОМЕЖДУ СИ!”

Вече повече от сто години продължава тази абсурдна история с лихвения процент и защитата на неговата абсолютна неприкосновеност.

Абсурдната история със защитата неприкосновеността на лихвения процент – Алоооо!

Приказки в последно време за: “ето видите ли, това е благотворителност!”

Че всъщност парите, това била една “свещена енергия”, и от човека зависело, как ще я използва! Не били парите никакъв проблем! А използването им! На външен план, е така, но да видим какво се крие отдолу! Защото се оказва, че с този наивен аргумент, изкован от Ню Ейдж слугите  за “свещената енергия на парите и нейното използване”, на човечеството са му поставили един юлар и умело са го оседлали, като за всеки един, който не приеме “поклона пред мамона” остава товара, а на тези, които се преклонят пред образа мамонски се изсипват благословиите в парична форма.

Е, логично е тогава за тях за има справедливост, и тези пари да са свещена енергия. Да, но това е станало след преклонението им и понякога бъдещото им подпечатване със знака!

Защо винаги парите идват там, където се стимулира осъществяването на Плана на Сатанаил. И всеки път, когато има някаква инициатива несвързана с Плана му, тази инициатива се посича от липсата на прословутата “свещена енергия”. Та, нали енергията е независима, и може да тече неконтролируемо.! Е, да, ама не! Защото тази енергия е била вече запленена и предадена за управление на мамона. Кой да го знае това! А иначе, приказките да свещената енергия и дао на парите, са приятно нещо за слуха. Само където изискват най-накрая за по-сигурно да направиш вид магия във формата на поклон пред мамона. много различно.

А може би, проблем се явява начинът на тяхното набавяне, и то най-вече една малка приставка към паричния механизъм, свързана с лихвата! Толкова умело винаги отбягвана и винаги възприемана априори, като нещо напълно нормално!

НОРМАЛНО ЛИ!

ВИЖТЕ ФАКТИТЕ!

КОЛКО МНОГО СТАТИИ И КОЛКО МНОГО Е ИЗПИСАНО ПО ВЪПРОСА!

ДАЖЕ ЦЯЛА ЕДНА ИКОНОМИЧЕСКА ТЕОРИЯ УСЪРДНО СКРИВАНА ЦЯЛ ЕДИН ВЕК!

ЧОВЕЧЕСТНВОТО Е НАИСТИНА СТАДО ОТ ГЛУПЦИ ВОДЕНО НА ЗАКОЛЕНИЕ!

И ТАКА!

Наистина ли парите са една енергия и наистина ли могат да се използват за добро?

Защо се е появило тогава това заболяване “Мамонизъм”!

Мамонизмът включен ли е бил тогава, когато са биби измислени финикийските знаци?

Може би не, а може би – еххххх!

Нима е толкова сложно за допускане?

 

Даже някои достигнаха като почнаха да си мислят, че нашият Отец бил измислил също и парите!

Че ги е допуснал, то е ясно, но кой ги е измислил, това е въпросът!

За удобство ли са били наистина създадени!

Може ли  и без тях!

И защо всъщност да воюваме с тях, когато би могло да се научим да ги използваме!

Да ги използваме, ама ха!

Ами, ще попитате би мен Кръчмарят! Ама , хааааа!

СМЕТКА БЕЗ КРЪЧМАР!

Някой все пак изръмжа в тъмнината, след като бе оповестен нашия замисъл да сме използвали парите, и то без при това да го попитаме!

Ама, хааа!

Няма да воюваме, но как ще се справим с тази задача:

От една тръба в басейн с вместимост от 1000 литра, влизат 100 литра в час, а от другата излизат 120 литра и така, въпросът е – кога ще се напълни басейнът! Отговор: След 25 часа  ще се изпразни.

Приблизително, това е и положението за обещанията на уелфеър, тоест благоденствие, пред сегашното човечество.

То бива лъгано от същата тази сила, която манипулира с тръбите и символно представмените зад тях парични потоци, както и със задачите, които поставя на хората, в името на тяхното оковаване в все по многобройните лостове, с които се опитва да държи под тоталитарен контрол сегашния човек.

Как да й се вярва тогава на тази сила!

“Мамонът” или кое да е друго името й!

Важна е същността!

Важното е, човекът да си зададе въпрос: Има ли такова заболяване, свързано с изпадането под контрол на тази сила?

И коя е тази сила!

Има ли основания да се нарича явлението “мамонизъм”?

На някои, естествено не им се иска да е така, защото те са тези, които са “имащите”, и у които се концентрира богатството. Те са и тия, които измислят жалките вече станали прозрачни методи на залъгване на масите. Отказали са се вече от стария способ за кадърния и изпълнен с качества галеник на съдбата. /Не стане ли галеник преди всичко на някой от елита и тези т.нар. “силни на деня”, никой не може да изплува нагоре във финансовите операции./

 

И ТАКА, ЕТО ГИ И ФАКТИТЕ В НАСТОЯЩИЯ ПРЕВОД:

СЪДЕТЕ САМИ!

Тези факти не се отнасят за хората, затънали в своето его и приковани от мамона, защото естествено е, че те ще се превърнат в най-яростните противници на написаното.

Хайде, време е за мислене!

 

Манифест за сломяване

кабалистичната магия на лихвата

от Готфрид Федер

 

Поредно непроменено издание, за пръв път излязло през 1919 година

Изд. Фр.Ер Нахф.ХамбХ, Мюнхен

Москва, 2000

 

 

Триста човека, познаващи се помежду си, направляват съдбата на европейската икономика и избират свои приемници помежду си.”

Валтер Ратенау, 1909 год.

 

Триста петдесет и осем семейни клана от милиардери, имащи доход, надвишаващ общо доходите на 45 процента от населението на земята.

Из доклад на ООН по Програмата на развитие, 1996 год.

 

Книгата на немския инженер Готфрид Федер, за първи път издадена през 1919 година, разкрива механизмите с помощта на които, в продължение на столетие се извършва концентрация на световното богатство в ръцете на шепа милиардери – т.нар. “златен интернационал” на Планетата.

 

 

Съдържание

 

Предисловие към руското издание

Предисловие към поредното издание

Манифест за сломяване кабалистичната магия на лихвата

Разсъждения и обосновки

-           Революциите нямат достижения

-           Мамонизмът – това е икономическо и морално заболяване

-           Лихвата – това е твърде безнравствено нещо

-           Болшевизмът – неверен път на реагиране срещу мамонизма

-           Развитието на промишления капитал се крие в

-           Сломяването на кабалистичната магия на лихвата се явява като възможен изход пред една мирна световна революция

-           Военните облигации се оказват мамонистичен хитър ход

-           Неприкосновената святост на лихвата – суеверен мамонизъм

-           Премахването на изплащане на лихва съвсем не означава завоалиран банкрут на държавата

-           Банкрутът на държавата – спасение на националната икономика

-           Превърнали сме се в бедни народи

-           Лихвата все поскъпва

-           Лихвата подкопава бюджета на държавата

-           Евтиният егоизъм не трябва да прикрива целите

-           Изгода извличат само крупните капиталисти

-           На малките рентата не вреди

-           Лихвата създава задлъжнялост и обремененост върху нашите деца

-           Борбата с лихвата в историята на народите не е от вчера

-           Лихварският капитал – язвата на човечеството

-           Сломяване кабалистичната магия на лихвата е възможно в рамките на една нация въпреки нейната интернационалност

-           Заключителни бележки

Конвертиране на военните заеми в имуществото на банките

Особени пояснения към указаните в Манифеста изисквания към законодателството

Възражения и техните опровержения

 

Книгата се излъчва в Интернет на руски език и също така в настоящия сайт

 

Откъс от Манифест за сломяване кабалистичната магия на лихвата

 

“Мамонизъм – това е тежко,хроническо заболяване, от което страда днешния свят с цялата си култура, и естествено цялото човечество. Това е невероятна отрова, грлобална епидемия, обхванала народите по света.

Под мамонизъм следва да се разбира:

-           от една страна, това е огромната световна власт на парите, наддържавна власт на финансите, въздигаща себе си над обичайните права за парично самоопределение, това е международният капитал, т.нар. “златен интернационал”.

-           От друга страна, това е структура от нематериален порядък, обхванала широки слоеве на населението, на основа ненаситната жажда за завоюване, разстлала се в мирогледа, което е довело до деградация на моралните ценности, което и продължава да расте.

 

Това формирование е станало реалност днес и се е превърнало като външен израз в международна плутокрация.

Основният източник на силата на явлението “мамонизъм” се намира в неустановения и безкраен приток на материални блага, обусловен върху действието на лихвените проценти.

 

Мамонизъм – тъй се нарича болестта на нашето време.

Какво представлява мамонизма?

ИКОНОМИЧЕСКО И МОРАЛНО ЗАБОЛЯВАНЕ

Мамонизъм, това е безсрамно, невидимо тайно господство на великите финансови световни стълбове.

Мамонизмът, това е и в същото време духовен недъг, преклонение пред финансовите основи от страна всички тези, които са се вече пропили с отровата на самото явление.”

 

Бележка от съставителя

Мамонизмът е едно от най-ярките понятия на нашето време, което заслужава да бъде разбулено и изобличено, за да може да се лекува лежащата отдолу болест.