МАТРИЦАТА ПРОНИКВАНЕ ОТВЪТРЕ

/българският вариант на единното семейство/

1.      МАТРИЦАТА ФУНКЦИЯ НА ГЛАВНИЯ ВЪПРОС

 

Главният въпрос, по който няма дискусии между всички представители на мнения относно бъдещето на човека и това човечество, това е въпросът:

Как да се развива човека по нов начин, тъй като старите методи са изчерпали себе си?

Човечеството не се развива поради изчерпване възможностите на сегашната парадигма.

Знае се, че тука в това човечество действат и са действали Наставници от двата вида: Едните спомагащи еволюцията на човека и спомагащи за неговото придвижване напред и другите, които по определени съображения гледат на човека като на чуждо същество, което считат че няма право да съществува в този си вид във вселената. Първите според Стария завет са от Отеца Небесен Господ Бог за човека. Вторите са от йерархията на този, когото наричат Сатанаил. Има обаче и трети вид наставници - наблюдатели, които симпатизират на човека и искат да му помогнат, тъй като те също виждат революционния замисъл на Отеца на рода човешки.

Първите са от наставниците, които се грижат бащински за човека. Вторите са от тези, които спомагат деволюцията на човека, /примера на Сатанаил и съблазняването на Ева/. Тоест те работят против еволюцията не я приемат като възможна на този етап на развитие на човека и считат че засега е необходима още инволюция в развитието му. Слизане още по-надолу и надолу в осъзнаването и овладяването на човека. Това е инволюцията. Тепърва според тях трябвало още по- голямо развитие на инволюционните методи за да можело с тях човекът да се потопи още по-надълбоко в собствената си природа.

Но в резултат на тези методи, се установява само едно, наречено деволюция, връщане назад от вече постигнатото.

И така, по въпросите на използваните методи за развитие на човешката природа, е необходимо да се установи кои методи засега са правилни.ъ аъ

Очевидно само тези, които дават резултат от позицията на първоначалната конструкция заложена у човека.

В този смисъл, първите наставници, които спомагат за еволюционното развитие, сега проектират на земята новите форми и методи.

А втория тип наставници пречат на тези нови форми и методи, защото с тях приключва и тяхната работа тук на земята.

Сегашната Матрица е плод на работата на двете групи от наставници.

В този смисъл сега съществуват тук на земята и двете крила на Всемирното братство, и едното на светлината, и другото на сянката.

Едните работят за себе си и пришпорват човечеството със своите методи на старото царство на насилието. Другите предлагат коренна промяна на методите на възпитание и така, се стига до въпроса за подмяна на сегашната Матрица.

Подмяна това означава ли коренна смяна или просто реконструкция.

Защото с времето на Потопа е била извършена точно такава коренна подмяна на старата действаща матрица. А сега! Нали е време на Преход, тоест апокалипсис. Коренна промяна!

 

2. РАЗКРИВАНЕ НА МАТРИЦАТА

 

Човечеството е хванато в затвор.

В жесток затвор!

Излизането му навън е възможно само когато осъзнае и проникне в механизмите на сегашната Матрица. Иначе тази сега действаща Матрица, която иска да се увековечи със своите стари служители, няма да го пусне.

Омагьосаните принцеси от кого са омагьосани! И как се освобождават!

Само когато те поискат или може би когато се появи принцът да ги освободи!

Трябвало да поиска а как ще поиска!

Когато Матрицата в своята стара форма не иска да се оттегли, тя бива разграждана.

Разкриването на Матрицата, превръщането й в прозрачна конструкция, в която всички лостове и механизми се наблюдават.

Как Матрицата държи под контрол своите подопечни?

Чрез вековни установки на чувство за страх, чувство за вина, притесненост, отчуждение, прикритост, неспособност за себеразкриване, недоверие, недоверяване на ближния, липсата на вяра, двойния морал.

ПРИКРИТОСТ И ОТЧУЖДЕНИЕ с тези методи човечеството безпогрешно се поддържа в състояние на контрол. Лайтмотивът е: НЕДОВЕРИЕ ИЛИ ДОВЕРИЕ НИКОМУ ДОВЕРИЕ НА СЕБЕ СИ ЕДИНСТВЕНО

 

ЛОСТОВЕТЕ НА МАТРИЦАТА:

 

НЕДОВЕРИЕ

ОТЧУЖДЕНИЕ

ПРИКРИТОСТ

ДВОЕН МОРАЛ

ЛИЦЕМЕРИЕ

СТРАХ

DISCONNECTED SERVITUDE

СЕКСУАЛНА ЗАВИСИМОСТ

НЕРАЗБИРАТЕЛСТВО

НЕСПОСОБНОСТ ДА ВНИКНЕШ В МОТИВАЦИЯТА НА ДРУГИЯ

ЕГОИЗЪМ

ГОРДОСТ

ОБИДА И ЛИЧНО ДОСТОЙНСТВО

 

Откъс от едно изказване касаещо егоизма на човека

 

И аз съм срещал обстоятелства прои които, някой ми говори, че бил вярващ, и че няма да се отрече от мен, но само за миг когато го поставя в ъгъла, докосвайки неговия егоизъм, застанал между мене и него, и ето той вече се смущава и даже ми се обижда. Въпреки, че допреди малко е уверено говорил, че ми вярва и в никой случай няма да се отвърне от мен.

Изходът е в преодоляването на тези прегради и в създаването на вътрешно пространство пространство на доверие, на обич и разбирателство, на топлота и нежност, на вникване в нуждите на другия, на разбиране на неговата мотивация. Когато ти и другия ставате едно. Когато се сливате в целта за която се борите и която отстоявате в живота.

Най-големия пробив на Сатанаил в овладяването на човека е станал чрез всяване на елемента на неразбиране на другия, тоест неспособност да застанеш на неговото място. Размяната на позициите, ето това е нужно на сегашния човек да поиска само да застане за малко в ролята на другия. Да се въплъти за малко у него да погледне света през неговите очи. Спасител е сега този, който се опитва да влезе в другия и да погледне нуждите му през неговите очи. И само тогава, той ще може да му подаде ръка и да го спаси.

Главният лост на Сатанаил недоверието /липсата на вяра/

 

Обиграването става чрез Единение и Единно семейство групи от съмишленици /СРОДНИ ДУШИ/

1                 Затова когато се решават някакви големи проблеми, на първо място се решава за членовете на Семейството и в зависимост от това дали могат да направят повече, могат да помогнат и на тези, които все още са вън от Семейството. Но преди всичко такъв проблем се разглежда вътре в Семейството.

2                 И естествено, всеки член на единното Семейство винаги разбира, че всеки негов събрат или сестра винаги се интересува от това, което прави той.

3                 Тоест всеки от вас вътре в Семейството има право да се намеси в живота на другия, ако има някакво съмнение по повод някакви негови действия. И вие отивате, питате, помолвате да поясни действието си, защото то е предизвикало неразбиране, съмнение някакво е породило. Вие може да не го разбирате, но го помолвате просто да поясни по-подробно някое свое действие.

4                 И тук не трябва да съществува отговор от рода: А защо ми нямаш доверие? Такива отговори не трябва да има. Щом вярващият идва при теб с въпрос и с желание да поясниш някое свое действие, с готовност го поясняваш доколкото ти е възможно, желаейки да му помогнеш да се избави от съмнението си. Тоест се безпокоиш за него.

5                 Затова неговата готовност да поясни, е едно действие, улесняващо събрата. Ти искаш просто да му помогнеш, а не изразяваш към него ответно изискване: Защо ми нямаш доверие? Ами правя го, защото така смятам за нужно не, дали ще трябва да отговорите на такъв въпрос или не няма значение вие сте готови да го направите.

6                 Затова когато например засягаме въпроса дали някой трябва или не да се разкрива напълно, откривайки всичко срамно такава задача не стои пред вас. И в случая наблягам на вътрешната ви готовност.

7                 Някога казах за готовността ви да споделите с ближните своите недостатъци. Това не означава, че на събрание започвате да предлагате помежду си: кой днес е наред? Избирате някого: Казвай сега, какво имаш да ни кажеш? Тоест в никой случай не бива с такива подобни намеци да подтиквате ближния ви да се разкрива.

8                 Вие сте длъжни да умеете да бъдете дотолкова искрени помежду си, че всеки от вас сам да положи това усилие, за да може у ближният да възникне естественото желание да бъде разкрит пред вас.

9                 Тоест, ако някой не ви се открие, а вие чувствате нужда да го направите, разкрийте се тогава вие. Тук всичко зависи от действията на всеки вярващ доколко искрено постъпва по отношение на своите събратя,.

10             За да може той да се стреми към пълно доверие спрямо ближните си. Щом разкрива нещо, той разбира, че това разбира се въобще не е задължително да се държи в тайна. Вие можете да кажете: Може би не си струва да го разказвам? Но щом той все пак разказва, вече не бива да му се обиждате, защото няма такава тайна, която да бъде запазена.

11             Щом сте готови да се разкриете, трябва да разбирате, че сте готови да се откриете въобще пред всички. Ако разберат всички прекрасно!

12             Но те го разбират не за това да ви се присмеят, макар че понякога може да се случи, но вие започвате да се доверявате на ближните, разбирайки, че вие, откривайки себе си, разкривайки някаква своя грешка, поставяте задача пред ближните, сериозна задача.

13             Нали често му показвате това, което е вътре в него. Разкривайки своята грешка, вие показвате неговите собствени недостатъци, защото те са у всички. Просто същите недостатъци в различна степен се проявяват у всеки.

14             И по-нататък ако някой, чувайки нещо, поиска да се възползва користно, той попада под друг закон. Това ще е видно всичко, което е вътре в човека, каква цел преследва.

15             И за него вече ще се формират ситуации и задачи, които ще му помогнат в крайна сметка да осъзнае грешката си и дори не да дойде да ви се извини, а да каже в молитвата си: Какъв негодяй бях, как можах да направя това? И той просто мислено ще възслави Бога, искрено, от сърце ще изрази своето покаяние. Но това обезателно ще се случи.

16             Тоест не бойте се, че някаква тайна информация за вас ще излезе наяве и ще попадне не където трябва. Не, всъщност тя ще попадне там, където трябва, защото нито една информация, колкото и проста да е тя, не може да остане бездействена.

17             Веднага след като вие изразите нещо, то започва да действа, още повече щом някой го е запомнил, то обезателно започва да действа в него.

18             Ако са празни приказки, те могат бързо да се забравят и тогава действат слабо. Те възникват мигновено, възниква някакъв образ и бързо се стопява. Но ако той се запечата у някого и той го отнесе със себе си, то образът ще действа и това ще го заставя да попада в определени тайнства.

19             Тоест това е неизбежно, все едно да държите в джоба си някакъв радиоактивен елемент, опитвайки се да го скриеш. Където и да отидеш с него, той ще продължава да те облъчва, да въздейства върху целия ти организъм.

20             Същото е и с нечия мисъл, която искрено ти е подарена от сърце, тя обезателно ще действа, ще има голяма сила. Така че не се бойте къде може да попадне тя.

21             Затова ако споделяте с някого, разберете, че силата на тъмнината, разбира се, може да обиграе това и в някакъв смисъл да ви нанесе болезнен ответен удар.

22             Така че основната цел на силата на тъмнината е вие да изпитате болка и да се затворите. Това са й целите да не се отваряте, отново да си останете затворени. Първата ви мисъл ще бъде: Ой, навярно напразно се разкрих. Навярно още е рано. Това значи, че тъмнината започва да тържествува. Тя е постигнала това, което иска и вие започвате да се затваряте.

23             И вече в зависимост от това как се разкривате и как в отговор идва при вас някаква болка в никакъв случай нито крачка назад. Започнали сте да правите крачки вървете напред. Сега вече трябва да се утвърди победата.

24             В никакъв случай нито крачка назад! Защото тъмнината ще положи всички усилия да ви спре и да ви върне в изходната точка. Затова щом сте решили да правите нещо, трябва да го правите докрай. Това е изключително по-сериозно.

25             Всеки има право да се намеси в живота ви, в действията ви и вие естествено, сте длъжни искрено да му поясните, като се безпокоите да не остане у някого от братята ви някакво недоразумение по отношение на вас.

26             Ако никой не ви пита за нищо, но вие сте се събрали на морално-етическо събрание не когато решавате производствени въпроси, а етически - имате право сами да възбудите пред ближните следния въпрос с думите: Скъпи мои, кажете ми, в последно време може би сте забелязали в мен нещо не съвсем както трябва. Много ми се иска да узная, защото аз не мога да видя трудно е да се види какво е поредното, което зрее не както трябва. Ако виждате, разкажете ми по-подробно.

27             По-смело, защото вие много искате това и това ще ви помогне да свалите бариерите си, да изкажете помежду си правилните подсказки, да ги изкажете по-смело, без да се боите, че някой ще се обиди и ще се затвори. Това е отдавнашно ваше искрено решение, изразено от вас към всички останали.

28            И тогава, слушайки подсказките, претегляйте ги, не да ги следвате сляпо, а ги претегляйте виждате нещо рационално вземете го и го изпълнете. Не виждате поблагодарете и продължете по-нататък така, както смятате, че е благоприятно.

Но се стремете да видите грешките си през очите на ближните си - това е много важно: да видите себе си от друго равнище.

Това бе откъс от опита на един велик духовен учител на име Виссарион изграждащ първото единно семейство тук на земята, въпреки невероятните трудности и пречки.

Продължаваме! С въпросите! Смело напред!

Може да се запитаме:

За какво се бори този другия до мене, какво иска в този живот. Задаването на подобни въпроси означава разбуждане на човека за нуждите на другия, това означава измъкване от черупката на егоизма, на собственото его, което обикновено не позволява вглеждане в нищо освен в себе си.

Когато хората са обладани от собствения си егоизъм, тогава те не се разбират взаимно никога. Всеки е застанал на собствената си позиция и не желае да разбере другия и другите. Тогава всеки преследва своята велика цел и не желае да разбере, че тя е като скачен съд с целите на неговите ближни.

 

 

3.      ИЗЛИЗАНЕ ОТ ОМАГЬОСАНИЯ ЗАМЪК НА МАТРИЦАТА

 

Приказката за Принцесата и Принца

Приказка без край /Всичко се руши и момчето отива високо в замъка при Принцесата, и тя стои объркана, а от неговото идване зависи състоянието на света, който се руши./

 

Магията на сегашното състояние на човечеството.

Някой да поиска да го спаси!

Всеки един от човеците е едновременно и принц и принцеса.

Всеки един от човеците определя състоянието на света чрез своето вътрешно пространство!

Най-висшата Магия е тази, която може да научи хората да създават Вътрешно пространство помежду си и която може да ги научи да размразяват ледените прегради между себе си, и която може да ги научи как да се разтопяват ледените кукли надянати върху човешките тела по време на мтожеството балове с маски. Останали несъблечени от телата на хората и така те живеят с тези свои ледени маски.

Магията срещу която Матрицата е неспособна да действа.

Методът на нейното разграждане е магически метод, същият метод от Приказката без край!

Злото бе спряно, а можеше да бъде спряно и още по-рано благодарение на желанието на Момчето да спаси Принцесата.

 

Събуждането на Алиса и опита й да избяга от своите страхове

Ниските честоти в които се поддържа сегашното човечество!

За малко човекът бива освободен да излезе от хваткта като му се подава живителна струя въздух наркотик, диско, сексуално или друго удоволствие, излизане за малко от зависимостта на матрицата. Но след това Хватката става още по желязна чрез механизма на Отчуждението. Защото ти вече си станал способен да осъзнаеш индивидуалната си привързаност и в нея си видял за жалост илюзорната си свобода. Ах колко е хубаво!

 

4. ПРОЗРАЧНАТА МАТРИЦА НАСТОЯЩЕ!

Каква е матрицата! Може ли да я определим след като я видим прозрачна?

Така тя се дефинира лесно. Виждат се като на длан нейните механизми и лостове с които държи под контрол подопечните си. Осъзнават се целите заложени у нея.

1/ Да държи под контрол изпълнението на Макро-програмата.

2/ Да се грижи за точното приложение на съдържанието на Програмата. /Програмата служи за развитието и еволюирането на човечеството/

3/ Да се съблюдават заложените в нея модели, по които става движението по Плана.

4/ Актуализиране на остарелите и недействащи модели.

5/ Филмите и медиите, новите технологии, които са като лостове за изпълнение на Програмата се явяват постоянен елемент от държането под контрол на човечеството.

 

5.      ОМАГЬОСАНИТЕ ПРИНЦЕСИ И СТУДЕНИТЕ СЪРЦА

 

РАЗБИВАНЕ НА ЛЕДОВЕТЕ В СЪРЦАТА

ОТЧУЖДЕНИЕТО И

МАТЕРИАЛНО СЕКСУАЛНОТО УДОВЛЕТВОРЕНИЕ И КОНСУМАЦИЯ

СЕКС И ВЛЕДЕНЯВАНЕ

СЕКС И ОТЧУЖДЕНИЕ

СЕКСУАЛНИТЕ АРТИКУЛИ И ОТЧУЖДЕНИЕТО

ДРОГАТА И ОТЧУЖДЕНИЕТО

МАРИХУАНАТА И ОТЧУЖДЕНИЕТО

 

НОВАТА БОЛЕСТ НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА АЛИЕНАЦИЯ

 

6.      ОТГОВОРНОСТ

ОБИГРАВАНЕ НА АЛИЕНАЦИЯТА

 

Откъс от За единното семейство

29             Сега за вас започна друга епоха, тоест главната епоха в живота ви. Вече трябва да живеете като едно Семейство, да се определите в тези закони, а не просто да сте редом един с друг. Вие сякаш признавате, че сте един до друг, а никак не ви се отдава да разберете едно: какво е това отговорност един за друг?

30             Аз ви казвам: Безпокойте се един за друг, вие сте отговорни един за друг. Но все едно е хвърлено във водата, в празното пространство. Защото вие сте много и тъй като много неща не са определени с някакви правила и понятия, то се разтваря и бързо и лесно се губи.

31             А тук вече Аз знам на кого мога да се опра. Аз не казвам просто на цялото село, а именно на единното Семейство, защото ако трябва да се направи нещо отговорно, естествено Аз вече не мога да разчитам на тези, които все още самите те не са се определили за себе си.

32             Ако тази отговорност е много голяма, ще я възложа преди всичко на тези, които са в състава на единното Семейство. Защото Аз зная те без съмнение ще го свършат. Другите могат да го направят, а могат и да не го направят. Ако е нещо явно важно, то преди всичко ще се опра на единното Семейство.

33             Това е много важно понятие, което ви сформира заедно, когато вие чувствате задължения един към друг, просто носите нормалната отговорност за живота на тази Земя, за взаимоотношенията помежду си, за всичко.