ОТВОРЕНО ПИСМО ДО ВСИЧКИ МАСОНИ И КАНДИДАТ-МАСОНИ В БЪЛГАРИЯ

Лично обръщение до Димитър Недков, автор на книгата Масоните се върнаха в България

 

Приятели,

Настоящото обръщение се явява необходимо поради спецификата на българската ситуация, че България е малка страна и всичко в нея, което се върши, се вижда като на длан и от горе и от долу.

Приятели, вие всички вярвате в понятието Градеж, Изграждане, и затова често го цитирате. Но ето фактите: Това са извадки от ваши материали. А впрочем вижте Реалността извън кабинетите и тайните събрания по вилите.

И на двата етажа килерите бяха препълнени. Откъде се взе толкова злоба, омраза, алчност, лицемерие, скръб? Питаше се Творецът /Великият Архитект/ Толкова ли големи килери ще са нужни за непотребните неща и на Новия Трети етаж.

Въпросът ми е към някои именити от вас представители, а не към тези, които обикновено биват подвеждани и използвани. Може би тези боклуци от килерите са възникнали в хода на забогатяването на мнозина представители на сегашното масонство. Откъде се е появил целия този боклук?

 В хода на неизбежното натрупване на богатства, ще кажете вие, е неизбежно и натрупването на грешки и дългове. И явно, че по тази логика, и в Третия етаж през Новото хилядолетие, ще има нужда от боклукчийски кофи. Защото явно грешките не се намаляват, а напротив, даже условията в които сега е потопено човечеството, никак не съдействуват за изчистване на тези боклуци, а напротив до все по голямо задълбочаване на проблема с боклука и изчистването. Алчността, безмерният егоизъм на някои люде, които впрочем оказва се, че са масони, според нас, съдействува за кризата на нашето време. Майката земя не може повече да търпи толкова боклук, и това Великият Архитект според вашия израз, едва ли би могъл да не знае. В настоящото обръщение, искаме да ви заявим, че подобен етаж като вашите първи два, повече не са необходими на това човечество. Планът е отдавна направен и няма нужда от нови Архитектурни своеволия в името на хазарта и властта. Все пак, човекът е творение на Създателят-Отецът, и Великият архитект /Виж забележката в края на статията/ ако го познаваше добре, щеше по друг начин да се отнася с него, а не като с робот- затворен в рамката на уравнения и изчисления. Но нека да бъдем по-фактологични.

И така, искате ли да направим една справка за имотното състояние и банковите сметки на отделни масони! Кажете! Виждам, че в книгата на г-н Недков се споменава старателно името: Тодор Вълчев, да продължавам ли повече, щото последният е говорил по самата Централна Българска телевизия и на негово място, бих изгледал внимателно онова, което е казал. А тогава става вече страшно човекът не би могъл сам повече да лъже себе си. 

Личният пример Тудоре! В гроба нищо не ще отнесеш! Хората ти гледат имотното състояние, и банките, които стоят под тебе. Вместо приказките и залъгалките! А какво би станало ако продължим с поредица от имена на видни сегашни масони. Би станала експлозия - не ни се говори даже за това! Толкова по този въпрос. Нахалството на тези люде е наистина без граници. Чираци ли са, калфи ли са, ама май са си Майстори от класа! Какви нагли балкански лъжци, сякаш хората не им знаят произхода на богатствата!

А колкото до господа масоните от Европа, те  добре знаят за нещата в България.

Снизходително се подсмихват. А сега малко и за г-н Димитър Недков: Все едно че му го казва една сродна душа. А това е следното по повод на неговото отговорно изявление в собствената му книга: Благодаря на сина си, който поради необременената си с предразсъдъци младост стана първият безпристрастен читател на ръкописа. Сега иска да живее свободно, за да види дали всичко товае  възможно.

ДАЛИ ВСИЧКО ТОВА Е ВЪЗМОЖНО!

Приятелю, Недков Димитре, за кога да се лажем, а и сина ти също не ще го излъжеш. Той носи в себе си една божествена искра и ума му, с цялото възпитание, което му даваш, е различно от нея. Рано или късно, разумът му ще започне да ти задава въпроси неудобни на които таткото не ще може да отговори - добре си го знаеш! В крайна сметка, той ще те съди един ден и ще ти казва заблудите. Младото поколение не можеш го подлъга, скъпи приятелю, защото младото поколение ще гледа ЛИЧНИЯ ПРИМЕР!

Какъв е личния пример на сегашните масони!

Хайде да видим пък това чудо сега!

И така, искате ли да започнем. Има ли сред българските масони някой, който живее идеалистично и като поетична душа, работи за народа, или пък да служи като душа на народа, със своите опитности и познания. Защо сред българските сегашни масони толкова се цени темата за имотността на всеки, за неприкосновеността на частната собственост. Колко души сред сегашните масони имат по няколко жилища и вили, и ..........Масонството в България чиста далавера, въпрос на осъзнат келепир!

Направо да попитаме! Масонски ложи ли, келепира какъв е! Какво се обещава на всички онези, които искат да постъпят в ложите ви! Подкрепа, обществено влияние, подръжка в политиката. Даже един политик се изтърва веднаж и каза, че България е едиствената страна в която първо се ставало политик и после масон. Сега вие пък искате първо да направите в България човека масон и после да го впримчите в политиката. Е, да , ама не! Тука е България! Българинът иска да бъде сигурен в келепира около ложите ви! Какво ще му обещаете!

Казал го е Алеко, Келепира!

Ама, как да се разбере, че зад приказките за идеали стои всъщност интереса на бизнеса и кой да управлява отдолу!

Приятели, господа масони!

Този наш свят не се управлява от никакъв Архитект, такъв какъвто ви се привижда, с пергел и разни там строителни уреди, пази Боже от зидарстване! /Най-доброто изображение на Архитекта беше показано в филма Матрицата, ама кой да го гледа от битки покрай келепира в бизнеса!/

В последните няколко хиляди години наистина един Зидарин се опитваше да управлява, но този зидарин е сам Сатанаил, и това едва ли има нещо общо с Великият Отец Създателят на човека.

Абе, Приятели, като сте толкова велики зидари, па и някои от вас се пишат на християни, защо тогава не кажете не, на противника на вашия  Велик Архитект? Ще кажете как така! Противникът на Архитекта - това е самата тъмнина! Тъмнината ли? Не, просто кажете не на самия Сатанаил! Е, той Сатанаил е служител на Бога, според Стария Завет. Как ще кажем не на някой, който е едновременно  и едното, и другото. Сатанаил знаете от световната галактическа история е богоборецът,  и е бил допуснат от Отецът да си върши своето. И той го върши, но горко на тези, които лъжат открито. Защото Личният пример говори повече от приказките. Сатанаил е този, който вие приписвате за Архитект и е време да го заявите открито, без да се лъжем. /Виж забалежката в края/

Е, тогава вече, ще му станете наистина скъпи на него-самият Сатанаил.

Да видим сега що за Градеж се готви на този Трети етаж според Господина Недкова!

Третият свят ще е за държавите с наложени по диктаторски начин наченки на демокрация от първичен тип. Тези три свята ще бъдат управлявани от интернационална администрация, изградена и контролирана от страните от Първия свят, но вземаща за обслужващ персонал виксокквалифицирани граждани от останалите два свята.

Ние сме убедени, че се намираме в ранните фази на създаването на Нов Световен ред, който ще е толкова различен от сегашния, колкото сега се различаваме от времената на Индустриалната революция.

И всъщност не са далече от истината, тези които са убедени, че масонствотот се интересува от съдбата на човечеството. Принципите заложени още преди векове в свободното зидарство изкристализират в модерни теории за общественото устройство и управление. Роди се нов идеал гражданското общество.

Основен двигател на третото хилядолетие.

Така ли обаче мисли на практика управляващият елит! Защото гражданското общество е само едни приказки в момента. Както и приказките за Човешката отговорност! Но неподплътени с дела, те отново водят човечестнвото да каменния век! Приказки, приказки! Зад които прозира желязната хватка на Редът!

Новият световен ред! Ред, тоталитарен! Ред железен! Ред, който ще бъде подреден от Зидарите, които са като ръкавица на другите, наречени Илюминати, просветлени! Приятели, нима искате да бъдете като маша в ръцете на тези шепа просветлени? Нима искате да видите какво самите Просветлени говорят за вас! И защо тайната ви се пази по вертикалата? Никой не знае какво става на по-горния от него етаж на Пирамидата!

Тъжно е да се допусне, че всъщност от самите розенкройцери започва и проповядването на Новия световен ред.Тамплиерите се били стремили къмсъзидателно единение между различните народи, раси, вероизповедания, целенасочено стремящи се да обединят идеите на християнството, исляма и иудаизма.

Самите розенкройцери всъщност водят началото си от един юнак Християн, поден в едно българско село. И то, подквасен с маята на нашите богомили. Но това, как да го узнаят господа европеизиращите се масони! За тях Християн Розенкройц, това е трудно възприемаемата Фама фратернитас, а богомилите, това са писаниците от лъжеисторията на някои българските измекяри историци. И какво общо може да имат богомилите, борещи се за възвръщане към изначалното христово послание, с тази луциферианска тоталитарна система, прехасонирана от лъжерозенкройцери. Архитектът обаче стои в основата на проектите и е изобразяван със символа на окото. Око на върха на пирамидата!

И така, на върха на пирамидата стои той, Великият Архитект!

Боже, та нима смятате, че Отецът велик на Човешкия род, е същият този Архитект! Нима богомилите за него са проповядвали своите проповеди за скромен и аскетичен начин на живот! Какво общо имат тези проповеди с охранените и мазни физиономии на сегашните парвенюта масони псевдозидари. Идеята отдавна се е извратила и трансформирала в опит за бизнес и печелене на пари. А в Българпия гусин Недков масонството това ше бъде опит за далавера в бизнеса. Какви са тези етажи, които смятате, че ще вдигате през новия век! Първо, вижте Близкия изток, после вижте и барутния погреб на Балканите! И кой стои отдолу ако не отново интересите на илюминатите! На вашите господари зад кадър!

Нима вие си вярвате, като мислите, че сега се вдигат Етажите на великата Постройка! Та прочетете Алберт Пайк, и той самият прогнозира Трите световни войни, още по негово време! Как е възможно това! Значи самите етажи, отдавна са били проектирани заедно с войните и кризите и жертвите! Какво общо има създателят на човешкия род с тези нечистотии! Нима той създава войните, нима Той е предначертал сегашните жертви на малки дечица в абсолютно никому ненужните войни!

Отецът Влеик е създал отдавна целия Свой План , включително и своето творение човека? Но вмешателството впоследствие не е негово било! А на някой Архитект! Който крои планове на гърба на човека! Комуто е отредил ролята на опитна мишка в тези свои планове!

Как да предвиди всичко, че Третият етаж да се вдигне като естествено продължение на първите два? Как да се избегнат коварните грешки, които могат да доведат до сгромолясване на цялата сграда и от руините на постигнатото да се налага вдигане на нова?

Ако се разчиташе на този Архитект, и на неговите досегашни два етажа, според автора, с толкова много войни и кръв, и почти никаква еволюция в съзнанието, то човечеството отдавна да е приключило. Наистина има един архитект на размириците, който усилено прави опит да създаде свой План и този план, приятели, уверявам ви, няма нищо общо с Плана вече изграден като предначертание, на нашия Велик Небесен Отец. Но този Отец, и вашият Архитект не са едно и също, повтаряме. Този ваш архитект го наблюдаваме изписан и върху доларовата ви банкнота и там четем, че в Бога, ние вярваме. Нима, някога Богът велик, е правел нещо подобно на пари! Та приятели скъпи, нима не знаете, чие изобретение са парите? И защо се кълнете върху тях, че му вярвате!

В съзнанието на служителите на Архитекта, Политкомисар според нас, горе на Третия етаж ще има зали за Любов, Братство, Достойнство, Красота, Хармония, Нежност, Доброта.

 И при това, ще има отваряне на парадния вход за Третия етаж!

Наистина г-н Недков познава Плана на Архитекта! Архитектът планира откриването на етажа на Новия световен ред с фанфари! Тоест през парадния вход ще преминат заслужилите. Както по времето на Рим това е ставало - Преминаването под Триумфалната арка. И страхът ще трябва според автора на написаното, да се окачи в предверието на Етажа.

Защо тука, скъпи ми приятели, се отчетливо откроява липсата на всякаква свобода, сякаш израза трябва тегне върху съдържанието на написаното. Всичко като че ли ще става по заповед! На този Трети етаж всичко ще бъде явно регламентирано. Строго подредено. Зала за нежност! Зала за Доброта! Зала за Надежда!  Зала в която ще се учим на любов. Зала в която ще правим добро! Сякаш сме като в един музей. Благодаря на Г-н Недкова, че така образно е възприел и описал, Плана на Великият Архитект. Станало е като в театралната пиеса. Архитектът даже не го е планирал това, но служителят го е провидял. Само едно липсва! Че в живота реалният живот, нещата не стават по определен план на който и да е архитект. В живота не може да има инсцениране нито на доброта, нито на нежност, обич, достойнство..и пр. не може да се научиш като в тренажорна зала. на тези ценности. Това не са компютърни умения. Не става с декрет, приятели, господа масони! Болшевиките и те така искаха: да се научат, да окачат и прочие, все методи от кабинетите на Политкомисаря. Единният политкомисар!

Очевидно сметачната линия на Архитекта ще се опита да напъха в своите измерения като в уравнение и самия човек. Ах, колко е абсурдно заблуден Архитектът! По-абсурден даже от самия човек! Нима творението, което искате г-н Архитект да управлявате, вие го познавате! Та това творение не се поддава на подобно управление, как може да го изчислите и прогнозирате, то е непрогнозируемо, и такова е било създадено от самият Отец Създателя! Ето вижте, в страна като България, с една шкембе чорба, шопска салата и ракия, човекът става неуправляем от всякакви си там планове на Новия Ви Световен ред! Е, с насилие, може да го подчините, но нали вие сте привърженик на метода на меката ръкавица!

Продължаваме да четем шедьовърът на господин Недков, че масоните се завръщали. Та те никога не са си отивали, защото самият болшевизъм беше направляван от елитарното течение на най-високите масони, илюминатите. И тези, които извършваха чистките в Белене и сега си живуркат някъде спокойно кроейки планове. Как да изтече навън грозното от обществото! Как да се създаде елитарно общество, като непотребното, тоест неудобното им на тях, Майсторите и богоизбраниците, трябвало да бэъде обявено за терористи, престъпници, параноици, шизофреници. Как да се отървем от тези елементи!

 Ето там, между ония няколко зали има някакви проблеми с канализацията, не можело да изтече грозното, пошлото, подлото и коварното!

Че то как ще изтече цялата тази мръсотия, като тя се намира надълбоко в съзнанието на самите обитатели, които на това отгоре вече бяха наречени варосани гробници и те именно сега се смятат за праведници и майстори чираци. Когато калфата или чиракът се смятат за Майстор, тогава наистина ще има пробелми със сградата и нейния Градеж. Въпросът е какви ги смята самото човечество. Архитектурния план, скицата,, идейния проект, всичко това е част от историята на човечеството, и в тази история няма място за Архитекти, а само за един Създателят.   

И така, нека продължим.

И сега никой не иска да повярва, че масоните искат да правят добро.

Че кой не иска гусин Недков да прави добро! Нима цялото зло, което се е изсипало върху това човечество не идва все от добри намерения? Или може би вие си представяте, че майката земя ражда хората като два вида: Хора терористи, хора масони, като хора с добра козина и хора с зла козина. Нима тероризмът Гусин Недков не се създава от именно силните на деня, а не от самата майка земя! Кои са силните на деня, да видим! Тези, които се опитват да играят ролятан на Велики архитекти, майстори, калфи и чираци, които се ранжират по етажите на някаква пирамида!

А тази пирамида е изградена съвсем не от Създателя, който както знаете, не търпи несправедливостта, или по точно човешката справедливост наречена правосъдие.

Създателят не търпи както пирамидите, така и събранията в смокинги! Това скоро ще го видите!

Улиците на крайния квартал в подножието на Витоша отрано са обезлюдени. Един след друг автомобили спират пред нова бяла къща..../луксозни автомобили, гусин Недков!/На гусин Недков медал ли ще му издадат като си признае, че иска да направи реклама на тези силни мъже!

Всички са облачене в черни смокинги, препасани в синьобели престилки с някакви знаци по тях. Чуват се три силни удара. Зад голямата маса откъдето те идват се изправя силует. Защо се наричаме свободни зидари? Понеже като свободни зидари работим на Великия строеж!

Ах, този Трети етаж! Да им дадем ли мистрията на тези хубавци, които надяват от време на време престилките и смокингите: Дай вар и киреч!

Великият строеж може да поиска и това! От този Велик Строеж явно нашата планета се намира в това плачевно състояние и такива палета, които пишат книги за възхвала на масонството и Защо аз трябва да стана масон, по поръчка, е време да се осъзнаят. Защото планетата земя не се управлява от техния Архитект, който очевидно е свикнал да завоюва земята, както стана в случая при индианците. Тя се управлява от Великият Айн Соф Единният Абсолютът.

Гусин Недков би могъл да продължи да пише своите апологии на масонството, но един ден, ще трябва да защитава тази кауза пред самите свои приятели масони, които ще се окажат съвсем не това, за което той пише. И тогава зад ритуалните престилки и черни смокинги, кадифени ръкавици и двоен морал, ще блесне истинския лик на масонството, и ще се види наистина дали е невинно интелектуално образование или нещо като онова, което сме гледали във филма Братството.

Едно движение, което работи с двоен морал в 21 век, което дели хората на избраници и ги поставя в рамки и степени, това е отдавна обречено от историята. Окултните общества останаха отдавна в миналото на 19 и 20 век. И сегашното масонство, колкото и да се опитва да си създаде нов имидж, с нови прикрити разклонения като ротарианство и всякакви подобни благотворителни месиански организации, забравят простия факт, че в бъдеще ще има само една религия и философия: тази на личния пример и лично проверената опитност. Хората не ще вярват повече на хора, които едно говорят, а друго вършат. Пример за подобен двоен морал, това е животът в момента на българските и международните масони, евтини слуги на силните на деня. Колкото до техните господари, с тях тепърва предстои един диалог, и в този диалог се надяваме че ще надделее логиката на Разума. В този смисъл приказката за палето, което тичало преди своя господар, е в сила и за шедьовърът на Димитър Недков.

Не може да се изписват веждите на нещо, което тепърва предстои да бъде ревизирано от истинската история. В този смисъл нека синът на автора Димитър Недков, сам да съди своя баща за написаното.

С поздрав на разума към всички, които все още умеят да слушат и следват гласа на най-силната логика!

                                                                                                                                           Издателство Хелиопол

Забележка:

Масоните почитат Бога във формата на Велик Архитект на Вселената.

Какво ли си мисли там горе Великият Архитект на Вселената, бил той Христос, Аллах, Иехова, Буда или наречен така, както му се иска на всеки един човек./Из книгата на Дим. Недков Масоните се завърнаха в България

Нима Бог има човешкото качество да мисли!

И така Архитект или Създател!

Кой е този Архитект, който се осмелява да нанася корекции върху вече създаденото, Творението в лицето на човека. Може би Създателят е допуснал този Архитект просто като един екзаминатор за да изпита човека, доколко последният е в състояние да бъде разумно същество!